കുതിച്ചുയർന്ന് കോഴി വില; സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തു കോഴി വില കുതിച്ചുയരുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ.

രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് കേഴി വില ഇരട്ടിക്കടുത്ത് വർദ്ധിച്ചെന്നും വില വർദ്ധനവ് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. 

കോഴിക്ക് കൃത്രിമക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ച് വില അന്യായമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഇതരസംസ്ഥാന ലോബിയാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു. 

സംസ്ഥാനത്തെ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വിപണിയിൽ കോഴി എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.