മുഹ്‌യിസ്സുന്നക്ക് പുതുനേതൃത്വം

വിദ്യാനഗർ: ചെട്ടുംകുഴി മർകസു സആദ എജുക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഹ്‌യിസ്സുന്ന സാഹിത്യ സമാജം 2022 - 23 അധ്യായന വർഷത്തേക്കുള്ള  പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു. മുദരിസ് ശാഫി സഖാഫി ഏണിയാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 

പ്രസിഡന്റ്- മീറാൻ പുത്തിരി, ജന. സെക്രട്ടറി- സവാദ് മുണ്ടോൾ, ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി- റാഷിദ് ചട്ടഞ്ചാൽ, സെക്രട്ടറിമാർ- സഫ്‌വാൻ പാണലം, ജലാൽ പുത്തിരി, അബൂ താഹിർ ചട്ടഞ്ചാൽ.