പ്രമേഹ ദിനം: വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു

കോഴിക്കോട് : നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും, കോളേജ് ഓഫ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷ്ണേർസും, ഡോ. മോഹൻസ് ഡയബറ്റിസ് സെന്ററും സംയുക്തമായി കോഴിക്കോട് ബിച്ചിൽ വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. 

ഐ എം എ സെക്രട്ടറി ഡോ.ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി. ജി.പി. ചെയർമാൻ ഡോ. ഷംസുദ്ദീൻ, കെ ജി എം ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. വിപിൻ വർക്കി, ഡോ. അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്നു രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു.