ബേപ്പൂർ സമ്പൂർണ്ണ തരിശു രഹിത മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റും- മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്

ഫറോക്ക്: 2025 ഓടെ ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സമ്പൂർണ തരിശുഹിത മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കൃഷിയെയും കൃഷി രീതികളെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയിലൂടെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സമ്പൂർണ്ണ തരിശുരഹിത മണ്ഡലമാക്കി  മാറ്റുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കും.

ഫറോക്ക് ആംബിയൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച്  ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ന്യൂ ബേപ്പൂർ വിഷൻ 2025 ന്റെ ഭാഗമായി കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ വികസന സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാലയുടെയും. പ്രദർശനത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

മണ്ഡലത്തിലെ ഉത്പാദനമേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വികസനം, മത്സ്യബന്ധനം, കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന സംസ്കരണം, ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം, സഹകരണം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, ധനകാര്യം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വലിയൊരു കാർഷിക മുന്നേറ്റം ആണ് ബേപ്പൂർ വിഷൻ 2025 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കൃഷിഭൂമി തരിശ് ഇടുന്ന പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, വിവിധ യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിവയുടെ സഹകരണം തേടും.  പച്ചക്കറി, പഴവർഗ്ഗം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ അരി, മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത നേടുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

നാളികേര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തേങ്ങ സംഭരണത്തിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. തെങ്ങ് കൃഷിയിൽ ഇടവള കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ പുഷ്പകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അഗ്രി- ഫാം ടൂറിസം, എക്കോ ടൂറിസം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

മൂല്യ വർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം മത്സ്യ സംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും. ബേപ്പൂർ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക് വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക് ആയി ഉയർത്തും. 24 മണിക്കൂർ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും- മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചടങ്ങിൽ ഫറോക്ക് നഗരസഭ ചെയർമാൻ എൻ.സി. അബ്ദുൽ റസാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാമനാട്ടുകര നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ബുഷ്റ റഫീഖ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സജിത പൂക്കാടൻ, കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് വി. അനുഷ, കോഴിക്കോട് നഗരസഭ മരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.സി രാജൻ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, കർഷകർ, കൃഷി-മൃഗസംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ മുരളി മുണ്ടേങ്ങാട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു.